1

What Does هدست air 2 Mean?

News Discuss 
با توجه به جایگاه میکرفون فقط در فضاهای بسته دارای کیفیت مطلوب می باشد و در فضای باز کیفیت مطلوبی ندارد همچنین به دلیل کیپ شدن در کانال گوش، برای انجام فعالیت‌های ورزشی گزینه بهتری به حساب می آیند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید بدنه این هدست از مقوا https://icelisting.com/story10349529/a-secret-weapon-for-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story