1

فلوکستین

News Discuss 
معرفی دارو فلوکستین با استفاده مداوم و طولانی مدت ، بازجذب آن کوچکتر می شود و غلظت آن افزایش می یابد. بنابراین ، تا زمانی که دارو به حداکثر اثر خود نرسد ، این نوع واکنش ممکن است. علیرغم شامل سایر داروها ، مانند پاروکستین ، سرترالین و فلووکسامین https://www.pishboro.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story